Fakta

Kontaktperson:
Robin Björkas
Finansiärer:
  • Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)
Ansvarig vid Mau:
Torkel Richert
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 juni 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om avhandlingen

Unga med substansmissbruk (hädanefter ”unga med missbruk”) benämns ofta som särskilt utsatta när det kommer till såväl social utsatthet som sexuell ohälsa. Det sistnämnda handlar bland annat om; tidig sexualdebut, många sexpartners, mindre användning av kondom, fler könssjukdomar och fler oplanerade graviditeter. I möte med professionella finns – trots ovanstående – generellt en osäkerhet hos socialarbetare att prata om sexologiska frågeställningar, vilket bland annat kan förklaras av att det inte funnits någon utpräglad tradition av att utbilda i dessa frågeställningar inom socialt arbete.

I denna studie har jag därför för avsikt att undersöka utredande socialsekreterares attityder till att utreda frågor rörande sexuell hälsa hos unga (-17 år) med missbruksproblematik. Studien är tänkt att genomföras i två delstudier; den första delstudien är en kvantiativ surveystudie som ämnar att undersöka socialsekreterares attityder till att utreda frågor kring sexuell hälsa hos unga (-17 år) i allmänhet. Den andra delstudien är en kvalitativ vinjettstudie som ämnar att mer specifikt studera attityder till att utreda unga missbrukare och deras sexuella hälsa.

Forskarskola

Projektet genomförs inom ramen för ”Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)”.