Fakta

Kontaktperson:
Robin Björkas
Finansiärer:
  • Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)
Ansvarig vid Malmö universitet:
Malin Lindroth
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 juni 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om avhandlingen

Unga, 13-17 år, med substansmissbruk (hädanefter ”unga med missbruk”) benämns ofta som särskilt utsatta när det kommer till såväl social utsatthet som sexuell ohälsa. Det sistnämnda handlar bland annat om; tidig sexualdebut, många sexpartners, mindre användning av kondom, fler könssjukdomar och fler oplanerade graviditeter.

Många socialarbetare upplever dock det svårt att prata om sexologiska frågeställningar med klienter, vilket bland annat kan förklaras av att det inte funnits någon utpräglad tradition av att utbilda i dessa frågeställningar inom socialt arbete.

Utifrån ovanstående har jag för avsikt att undersöka hur socialsekreterare förstår och förhåller sig till frågor rörande sexuell (o)hälsa hos unga med missbruk inom ramen för socialtjänstens barnavårdsutredningar.

Studien är tänkt att genomföras som två delstudier; den första delstudien är en kvalitativ intervjustudie som innefattar enskilda intervjuer med utredande socialsekreterare. Den andra delstudien är en fokusgruppstudie som syftar till att även fördjupa sig i en kollektiv förståelse för centrala teman och dilemman som identifierats i den första delstudien.

Forskarskola

Projektet genomförs inom ramen för ”Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)”.