Fakta

Kontaktperson:
Robin Björkas
Finansiär:
  • Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 juni 2024

Om avhandlingen

Unga, 13-17 år, med substansmissbruk (hädanefter ”unga med missbruk”) benämns ofta som särskilt utsatta när det kommer till såväl social utsatthet som sexuell och reproduktiv ohälsa. Det sistnämnda handlar bland annat om tidig sexualdebut, många sexpartners, mindre användning av kondom, fler könssjukdomar och fler oplanerade graviditeter.

Trots den sexuella sårbarhet som finns bland unga med missbruk upplever många socialarbetare det svårt att prata om sexologiska frågeställningar med klienter, vilket bland annat kan förklaras av att det inte funnits någon utpräglad tradition av att utbilda i dessa frågeställningar inom socialt arbete.

Utifrån ovanstående har jag för avsikt att undersöka hur socialsekreterare tolkar och förhåller sig till frågor rörande sexuell och reproduktiv (o)hälsa hos unga med missbruk inom ramen för socialtjänstens barnavårdsutredningar.

Studien är en kvalitativ intervjustudie som innefattar enskilda intervjuer med utredande socialsekreterare samt gruppledare inom den sociala barnavården.

Forskarskola

Projektet genomförs inom ramen för ”Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)”.