Fakta

Kontaktperson:
Kristoffer Holm
Finansiär:
  • AFA Försäkring
Ansvarig vid Mau:
Kristoffer Holm
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 november 2021 - 31 oktober 2024

Om projektet

Ohövliga beteenden är lågintensiva negativa handlingar som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen. Till exempel kollegor som medvetet eller omedvetet uttrycker sig nedlåtande, exkluderande eller otrevligt. Ohövlighet är vanligt förekommande, och riskerar att sprida sig och befästas i arbetsplatsens kultur, med negativa effekter som ohälsa, utmattning och eskalation till grövre typer av kränkningar som följd. Trots detta saknas ännu systematiska arbetsmetoder för att motverka och förebygga ohövliga beteenden i en svensk kontext.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera en insats för att främja hövlighet i organisationer genom arbete med det sociala klimatet. Projektet syftar även till att undersöka hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av en sådan insats.

Genomförande

Insatsen kommer att genomföras som en workshopserie med arbetsgrupper under sex månaders tid, utifrån en modell med bas i nordamerikansk forskning, och jämföras med kontrollgrupper i samma verksamheter. För att utvärdera insatsen genomförs enkäter före, direkt efter, och sex månader efter insatsen. Uppföljande intervjuer kommer även att genomföras med medverkande i insatsen.

Förväntat resultat

Kunskapen från projektet förväntas resultera i ett metodstöd med riktlinjer för hur organisationer kan arbeta evidensbaserat med att förbättra den sociala arbetsmiljön, vilket kan bidra till att förebygga ohälsa och kränkande särbehandling på den svenska arbetsmarknaden.