Presentation

My Lilja, är docent i kriminologi och verksam som lärare inom kriminologi. Forskningsområden: Narrativ kriminologi, narkotikafrågor, ungdomsbrottslighet, fängelseforskning.