Presentation

My Lilja, är filosofie doktor i kriminologi och verksam som lärare inom kriminologi. Forskningsområden: Kriminologi, narkotikafrågor, ungdomsbrottslighet, fängelseforskning.