Presentation

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.

Hillbur har en ämneslärarexamen (biologi/geografi,1987) och en fil.dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi från Lunds universitet (1998). Hans avhandling handlar om lokal kunskapsproduktion inom tropiskt jordbruk, särskilt Tanzania. Efter doktorsexamen har Hillbur varit verksam vid Malmö universitet. Åren 2012-2016 var han forskare vid the International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.

Per Hillbur har forskat och undervisat om geografi och miljöfrågor i mer än 30 år. Han har lett och deltagit i en rad forskningsprojekt, bland annat inom jordbrukets utveckling, stadsplanering, utbildningsvetenskap, miljökommunikation och medborgerligt deltagande i samhällsprocesser i Europa, Afrika och Asien. Per Hillbur var prorektor för Malmö universitet 2016-2022.