Presentation

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.

Hans forskningsintressen är inom områden som urban ekologi, jordbruksutveckling, stadsplanering, utbildningsvetenskap, miljökommunikation och medborgerligt deltagande i samhällsprocesser med tillämpningar i Europa, Afrika och Asien.