Presentation

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.