Fakta

Kontaktperson:
Michael Strange
Finansiär:
  • International Studies Association Workshop Grant
Ansvarig vid Mau:
Michael Strange
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Erin Lockwood - University of California Irvine
  • Silvia Weko - Research Institute for Sustainability Potsdam
  • Daniel Mügge - University of Amsterdam
  • Phoebe Moore - University of Essex
  • Tony Porter - McMaster University
  • Henry Lure Paiva Silva - Federal University of Paraiba
Projektperiod:
21 augusti 2023 - 01 maj 2024

Projektbeskrivning

AI presenteras vanligtvis som ett teknikdrivet fenomen där människor är antingen offren eller förmånstagare. Ändå förbiser den berättelsen de komplexa transnationella mänskliga relationerna som strukturerar hur den tekniken produceras, inklusive vems data som används och hur, såväl som ägande och kontroll av algoritmiska system som används i stora språk- och visuella modeller, såväl som automatiserade beslut- tillverkning.