Presentation

Jag heter Hamza Ouhaichi, en marockansk doktorand vid Malmö högskola. Med en akademisk bakgrund inom matematik och datavetenskap och yrkeserfarenhet inom systemutveckling bedriver jag forskning inom området Multimodal Learning Analytics (MMLA). Vi tar upp frågor som:

  • Hur samlar man in, bearbetar och representerar data om lärmiljön?
  • Hur använder man avancerad teknik som Internet of Things (IoT) och Data Analytics i utbildningen?

Syftet med min forskning är att underlätta utformningen av teknologier som möjliggör en bättre förståelse och förbättring av utbildning och lärande.