Presentation

Från Rabat, Marocko. Hamza Ouhaichi är doktorand. kandidat vid Malmö universitet. Med en akademisk bakgrund inom matematik och datavetenskap och yrkeserfarenhet inom mjukvaruutveckling bedriver han forskning inom området Multimodal Learning Analytics. Specifikt om hur IoT- och Edge Computing -teknik kan stödja samarbetsproblemlösning. Hans forskning bedrivs inom ramen för Internet of Things and People (IOTAP), ett forskningscenter som studerar hur människor kan få ut det mesta av tingenas internet.

I direkt samarbete med flera forskningsorganisationer undersöker och funderar han i 1) De fysiska arkitekturerna som gör det möjligt att samla in data om inlärningsmiljön. 2) Databehandling och analys (insamling, städning, ML). Och 3) data- och återkopplingsrepresentation för att stödja inlärningsprocessen.