Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 27 februari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A.

Eller

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt