Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 5 december 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV242B Skolväsendets organisation och värdegrund (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt