Forskningsplattformarna vid Fakulteten för hälsa och samhälle är satsningar för att utveckla forskningen inom särskilda forskningsområden.