Forskningsplattformarna vid Malmö universitet är satsningar för att utveckla forskningen inom ett särskilt område vid en fakultet.