Fakta

Kontaktperson:
Liselott Mariett Olsson
Finansiär:
 • Genomförandeorganet för forskning – Europeiska kommissionen
Ansvarig vid Mau:
Liselott Mariett Olsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • 1. Panepistimio Thessalias (Uth) – Grekland
 • 2. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Auth) – Grekland
 • 3. Universidade Nova De Lisboa – Portugal
 • 4. Universidad De Cadiz (Uca) – Spanien
 • 5. Universitaet Osnabrueck (Uos) – Spanien
 • 6. Universidad Pompeu Fabra (Upf) – Spanien
 • 7. Universiteit Gent (Ugent) – Belgien
 • 8. Universidade Do Minho (Uminho) – Portugal
 • 9. Universita Degli Studi Di Palermo (Unipa) – Italien
 • 10. Tallinna Tehnikaulikool (Taltech) – Estland
 • 11. Mitropolitikos Organismos Mouseion Eikastikon Technon – Grekland
 • Projektledare är Associate Professor Ioannis Pechtelidis at Panepistimio Thessalias (Uth) – Grekland
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024

Om projektet

Projektet har för avsikt att införa det framväxande paradigmet "the commons" och "educational commons" (det allmänna och gemensamma i utbildning) som ett alternativt värde- och handlingssystem i utbildningsområdet för barn och ungdomar. Projektet söker kritiskt granska, föreslå och pröva konsekvenserna av ett fokus på det allmänna och gemensamma för utbildning och för social förändring, på grundval av likvärdighet, delaktighet, samhörighet, omtänksamhet och frihet. Projektet adresserar social inkludering genom att studera om och hur ett fokus på det allmänna och gemensamma (the commons) i utbildning kan fungera som en katalysator för att skapa likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar.

Metod

Projektet prövar olika metoder som pedagogisk dokumentation, projektarbete, pedagogik för aktivt lyssnande, etnografi och diskursanalys och dessas betydelse i ett innovativt åtgärdsprogram för och med barn och ungdomar för att:

a. utjämna olikvärdiga förhållanden som barn från utsatta sociala grupper möter;

b. stärka interkulturell och generationell dialog och social integration;

c. utveckla vitala sociala och personliga färdigheter för barn och vuxna;

d. skapa smidiga utrymmen för demokratiskt medborgarskap och experimentera med nya sätt att tänka och göra likvärdighet, samarbete, kollektiv kreativitet, delaktighet och omtänksamhet;

e. bygga och främja samhället genom skillnader.

Universitet, forskningslaboratorier, kommuner, icke-statliga organisationer, museer och ungdomsorganisationer i olika länder kommer att arbeta tvärvetenskapligt och interkulturellt för att tillsammans utforska hur ett fokus på det allmänna och gemensamma kan bidra till uppnåendet av ovanstående mål. Specifikt kommer en rad fallstudier på olika utbildningsplatser att genomföras för att söka utjämna befintliga brister i likvärdighet och uppnå en aktiv social inkludering av utsatta barn och ungdomar.

Mål

Kort sagt, en tvärvetenskaplig analys av utbildningens gemensamma roll måste ses som avgörande för att ge politiker nya, innovativa och mer effektiva verktyg för att kunna föreslå ny politik som bättre förmår engagera barn och vuxna i att utveckla en säkrare och motståndskraftigare ekonomisk, politisk och social modell i Europa.