Fakta

Kontaktperson:
Vedrana Vejzovic
Finansiär:
  • Fakultet för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Vedrana Vejzovic
Externa projektmedlemmar:
  • Klas Sjöberg - Lunds universitet
  • Alexsandra Vulkan - Lunds universitet
  • Katarina Phil Lesnovska - Region Östergötland
Samarbetspartners:
  • Skånes universitetssjukhus
  • Region Östergötlands sjukhus och hälsovård
  • University Hospital Centre Zagreb (KBC)
Projektperiod:
01 januari 2024 - 01 januari 2027
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en kronisk sjukdom som har en betydande påverkan på unga personers hälsa. Den innebär inte bara fysiska påfrestningar utan påverkar även den mentala och sexuella hälsan. Denna ansökan fokuserar på unga människor i åldern 18-35 år med IBD och deras hälsa i en nationell kontext och med ett interprofessionellt perspektiv.

Detta är del II av en ansökan från 2020 som har fått medel för att genomföras i en internationell kontext. Del I, en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med titeln "Effekt av nutrition på sjukdomsaktivitet och livskvalitet hos patienter med Crohns sjukdom som behandlas med biologisk terapi", pågår i Zagreb, Kroatien 2023. Del II kommer att genomföras i en nationell kontext.

Målet med denna plattform är att främja en mer jämlik hälsa genom att adressera problemen från olika perspektiv och genom nationellt samarbete. Genom att öka kunskapen och förståelsen strävar vi efter att mildra den negativa påverkan på unga personers fysiska, mentala och sexuella hälsa.