Dramapedagogik I–VI är en grundläggande utbildning som består av totalt sex fristående kurser, som innehåller möjlighet till praktik. Kurserna syftar till att du ska tillgodogöra dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta pedagogiskt och konstnärligt inom skola, utbildning och omsorg samt inom teater, museer, bibliotek och socialt entreprenörskap.

Om utbildningen 

De sex kurserna utgör en grundutbildning till dramapedagog och innehåller viss praktik. Utbildningen omfattar centrala delar inom det dramapedagogiska fältet såsom improvisation, gruppdynamiska övningar, processdrama, ledarskap, berättande, forumteater och devising. Inom ramen för utbildningen genomförs även konstnärliga iscensättningar.

Kurserna ges på helfart och baseras förutom lärarledda lektioner, på eget arbete och i grupp. Arbetsformerna är deltagarbaserade och utgår från utmaningsbaserat lärande och konstnärligt utforskande av drama, i samspel med exempelvis performance, kreativt skrivande, dans och bild. Studenterna har stora möjligheter att välja vad de vill jobba med i de projekt som ingår i utbildningen.

Fristående kurser, helfart under dagtid

Kurserna i dramapedagogik I–VI är fristående och ges på helfart under dagtid. Varje termin innehåller fyra delkurser på 7,5 hp.

Om kurserna och anmälan

För dig som vill studera vidare 

För studenter som vill bygga vidare på den grundläggande utbildningen i dramapedagogik som ges på Malmö universitet finns möjlighet att gå den kulturskolepedagogutbildning som ges av Musikhögskolan, i samarbete med Malmö universitet och Teaterhögskolan.