Dramapedagogik I–VI är en grundläggande utbildning och syftar till att du ska tillgodogöra dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta pedagogiskt och konstnärligt inom exempelvis skola, utbildning, omsorg eller teater, museer, bibliotek och socialt entreprenörskap.

Om utbildningen 

De sex fristående kurserna utgör en grundutbildning till dramapedagog och innehåller viss praktik:

  • Dramapedagogik I: Ledarskap, gruppdynamik och improvisation
  • Dramapedagogik II: Berättande, processdrama och fiktionella världar
  • Dramapedagogik III: Gestaltning och konstpedagogiska processer
  • Dramapedagogik IV: Tillämpad teater, projektarbete och demokratiska processer
  • Dramapedagogik V: Ledarskap och iscensättning av samhällsangeläget innehåll
  • Dramapedagogik VI: Utvecklingsarbete, teori och konstbaserad forskning

Utbildningen syftar till att utveckla ditt ledarskap och omfattar centrala delar inom det dramapedagogiska fältet såsom improvisation, gruppdynamiska övningar, berättande, processdrama, forumteater och devising. Inom ramen för utbildningen får du träna dig på projektledning och konstnärliga iscensättningar genomförs, där samhällsangelägna frågor bearbetas. I kurserna ses teori och praktik som integrerade delar och den avslutande kursen ger möjlighet till ett utvecklingsarbete som dokumenteras i en uppsats.

Kurserna baseras förutom lärarledda lektioner, på eget arbete och i grupp. Arbetsformerna är deltagarbaserade och utgår från utmaningsbaserat lärande och konstnärligt utforskande av drama, i samspel med exempelvis performance, kreativt skrivande, dans och bild/film. Studenterna har stora möjligheter att välja vad de vill jobba med i de projekt som ingår i utbildningen.

Fristående kurser, heltid under dagtid

Kurserna i dramapedagogik I–VI är fristående och ges på helfart under dagtid. Varje termin innehåller fyra delkurser på 7,5 hp.

För dig som vill studera vidare

För studenter som vill bygga vidare på utbildningen i dramapedagogik som ges på Malmö universitet, finns möjlighet att läsa vidare på kurser och program vid Stockholms universitet. Här finns även distans- och sommarkurser.

En annan möjlig väg är att utbilda sig till Kulturskolepedagog med inriktning Scenkonst på den utbildning som ges av Musikhögskolan i Malmö.