Fakta

Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Caroline Wigren-Kristoferson
Samarbetspartners:
  • Sinna Broberg och Przemek Malachowski – Helsingborgshem
  • Maria Nilsson och Jörgen Åkesson – HSB Malmö
  • Carin Daal och Anna Haraldsson-Jensen – Stena Fastigheter
  • Lotta Strömgren-Jönsson – Ycap
Projektperiod:
01 augusti 2022 - 31 maj 2024
Forskningsmiljö:

Om projektet

Socialt hållbara bostadsområden som möter behoven hos människor, företag och organisationer i ett område är en central fråga för fastighetsbolag. För att lyckas utveckla hållbara bostadsområden är dialogen ett viktigt verktyg. Dialogen blir en brygga mellan olika aktörer. Detta projekt undersöker hur fastighetsbolag genom dialoger kan agera för att skapa hållbara bostadsområden och skapa lärande som kan leda till kontinuerlig utveckling. Syftet är att undersöka potentialen i olika typer av dialoger samt att utveckla en holistisk lärandemetod som fastighetsbolag kan använda i innovationsarbete.

Projektet är utformat tillsammans med Helsingborgshem, Stena Fastigheter, HSB Malmö Sundsfastigheter och Ycap. Dessa företag arbetar på olika sätt med dialog och för att nå olika mål. De arbetar till exempel med living labs, relationsförvaltning 2.0 och återvinning och delningsekonomin.

Vi arbetar med tre forskningsfrågor:

  1. Hur kan fastighetsbolag skapa hållbara boenden genom dialog?
  2. Vilka dialoger skapar vilka värden för intressenter?
  3. Hur kan dialogarbete fungera som en holistisk lärandemetod för innovation i fastighetsföretag?

I projektet fokuserar vi särskilt på två begrepp: gränsöverskridande (boundary spanning) och gränsobjekt (boundary objects). I projektet kommer vi att fokusera på specifika aktiviteter i respektive företag som är av särskilt intresse för företaget. Det vill säga, vi kommer att identifiera gränsobjekt (aktiviteter) och hur dessa sträcker sig mellan sfärer och de dialoger de involverar. Därmed kommer vi att utforska hur och var värde skapas, fångas och levereras ur ett lärande perspektiv.

De tre sfärer vi beaktar i projektet är företagets sfär (deras interna arbete), sfären när företaget interagerar med hyresgäster, ibland tillsammans med ytterligare intressenter, och den mer privata sfären när boende interagerar med varandra.

Projektet bygger på deltagande aktionsforskning och det dokumenteras systematiskt genom observation, även intervjuer kommer att genomföras. Som aktionsforskare är vi med och prövar olika dialogiska metoder genom vilka våra inlärningsmetoder iterativt förfinas och transformeras längs vägen. Lärande mellan företagen kommer också att organiseras.