Är du intresserad av människans plats i samhället och politiska system? Utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap ger dig en förståelse för samhällets olika funktioner och hur vi människor samspelar.

Hitta utbildning

På Malmö universitet kan du välja mellan utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap på grundnivå och avancerad nivå. Flera av våra program och kurser ges på engelska, där du studerar tillsammans med studenter från hela världen.

Totalt antal träffar: 19
Totalt antal träffar: 19

Engagemang för miljön gav toppjobb

Ahmed Al-Qassam är utsedd till en av Sveriges miljömäktigaste personer och har gjort avtryck i svensk miljöpolitik. Han tog examen från Miljövetarprogrammet 2016. Hans tips till studenter är att våga utmana normen, utgå från sina egna intressen och tro på sig själv.

Engagemang för miljön gav toppjobb

Ahmed Al-Qassam är utsedd till en av Sveriges miljömäktigaste personer och har gjort avtryck i svensk miljöpolitik. Han tog examen från Miljövetarprogrammet 2016. Hans tips till studenter är att våga utmana normen, utgå från sina egna intressen och tro på sig själv.

Efter att ha jobbat som miljö- och klimatstrateg direkt efter utbildningen började Ahmed uppdraget som klimatlobbyist på en PR-byrå i Stockholm. Där arbetade han med opinionsbildning och att påverka politiska beslut i miljöfrågor. Därefter blev han headhuntad till Friluftsfrämjandet, där han arbetar som påverkansansvarig.

– Jag är ansvarig för organisationens arbete med opinionsbildning och politisk påverkan. Det innebär bland annat opinionsbildning genom debattartiklar eller att jag träffar riksdagspolitiker eller ministrar för att diskutera hur friluftspolitiken kan stärkas. Det kan handla om frågor som allemansrätten, tillgängligheten till naturen eller arbetet med friluftsmålen.

– Det absolut bästa med mitt arbete är att få kombinera arbetet med den politiska påverkan, samtidigt som jag kan vara utomhus eller genomföra en friluftsaktivitet. Jag har till exempel varit ute och paddlat kajak med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Vi hade en god diskussion kring hur friluftslivet kan stärkas och hur det bidragit till att hålla ner både smittspridning och psykisk ohälsa under coronavåren. 

En utbildning som rustar dig för verkligheten

Redan innan Ahmed började studera hade han arbetat med klimatfrågor på olika sätt. Genom att välja miljövetarprogrammet ville han få en djupare förståelse för natur- och miljöfrågor för att kunna jobba med påverkansarbete.

Under utbildningen startade Ahmed Miljöpodden, Sveriges största podcast med natur- och miljöfokus som också vann Malmö stads miljöpris.

– Det som var bäst med min utbildning var det tvärvetenskapliga perspektivet. Ett perspektiv som många universitetsprogram saknar men som verkligen rustar en för verkligheten. Slutligen måste jag också säga att lärarnas engagemang är ovärderligt!

– Jag har haft stor nytta av min utbildning. Bland annat har jag förståelse för hur komplexiteten i miljöfrågan kan kommuniceras ut på bästa sätt så att alla tar till sig kunskapen och agerar därefter. Med den samhällsvetenskapliga inriktningen kan jag dessutom koppla ihop flera aktörer och verksamheter med varandra för att skapa positiva synergieffekter.

Tips att tänka på när du väljer utbildning

– Mitt bästa tips är att sätta sig ner och analysera sina ambitioner och hämningar för att få en bättre bild av ens egen kapacitet, och sedan försöka hitta sin egen väg. Och glöm inte, tro på dig själv! Utan en stark tro på mig själv så hade jag aldrig åstadkommit någonting.

Tips för att få jobb efter examen

– Mitt bästa tips är att utgå från sina egna intressen och sina ambitioner. Det finns så otroligt många vägar att gå och vi alla är ju väldigt olika. Det är viktigt att inte jämföra sig själv med andra eftersom vi alla har olika förutsättningar eller intentioner. Våga utmana normen i utbildningen du valt men ställ också krav på både utbildning och medstudenter

Fördjupa din kunskap i internationella frågor

Välj mellan magister- och masterprogram i statsvetenskap och internationella relationer. Programmen ges på engelska och du studerar med studenter från hela världen.