Är du intresserad av hur samhället fungerar, det politiska och juridiska systemet, människans plats i samhället och mänskliga relationer? Utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap ger dig en förståelse för samhällets olika funktioner och hur vi människor samspelar. På Malmö universitet kan du välja mellan utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap på grundnivå och avancerad nivå. Flera av våra program och kurser ges på engelska, där du studerar i ett internationellt klassrum.