Är du intresserad av människans plats i samhället och politiska system? Utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap ger dig en förståelse för samhällets olika funktioner och hur vi människor samspelar. På Malmö universitet kan du välja mellan utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap på grundnivå och avancerad nivå. Flera av våra program och kurser ges på engelska, där du studerar tillsammans med studenter från hela världen.