Är du intresserad av människans plats i samhället och politiska system? Här hittar du utbildningar som ger dig en förståelse för samhällets olika funktioner och hur vi människor samspelar.

Totalt antal träffar: 16

Program på grundnivå

Totalt antal träffar: 19

Program på avancerad nivå

Forskning inom samhälls- och beteendevetenskap

På Malmö universitet bedrivs forskning inom bland annat internationell migration, kriminologi, sexologi och socialt arbete. Som student läser du utbildningar baserade på den senaste kunskapen och har lärare som är forskare inom ämnet. Här hittar du mer information om vår forskning.