Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 60 hp godkänt inom Specialpedagogprogrammet eller Speciallärarprogrammet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt