Forskargruppen inom idrottsvetenskap är tvärvetenskaplig och bedriver samhällsvetenskaplig forskning om undervisning och lärande i relation till rörelse, kropp, hälsa och hållbarhet. Studier bedrivs inom ett flertal områden såsom skolämnet idrott och hälsa, hållbar rörelseutbildning, lärarprofession, friluftsliv, artistiska och estetiska lärprocesser samt hälso- och hållbarhetsfrågor.

MEES hämtar inspiration från olika tanke- och idétraditioner. Vår forskning karaktäriseras av att den kan hantera både sociala, psykologiska och materiella dimensioner av undervisning och lärande där rörelse, kropp, hälsa och hållbarhet är i fokus. Med det som grund används en rik flora av metoder och design för att genomföra empiriska undersökningar och utvecklingsprojekt.

Syfte

Verksamheten i forskningsgruppen bedrivs i linje med forskningsprofilen för idrottsvetenskap på Malmö universitet där forskningen är flervetenskaplig och nära knuten till samhället. Utifrån ett kollegialt organiserat sammanhang arbetar gruppen med att stärka institutionens forskningsmiljö när det gäller undervisning och lärande i relation till rörelse, kropp, hälsa och hållbarhet.

Gruppen arbetar med teoretisk, metodutvecklande och empirisk forskning, kvalitetsgranskning av forskning och forskningsansökningar, samverkansaktiviteter med lärare och skolor, samt forskningsförankring av undervisning. Vi driver ett flertal externfinansierade forskningsprojekt, är aktiva i två internationella forskarskolor, samt verkar för att stödja utbildning och kompetensutveckling.

Publikationer

Forskningsprojekt

Samarbetspartners

Genom olika projekt och förtroendeuppdrag har vi i MEES flera samarbetspartners både nationellt och internationellt. Särskilt samarbete när det gäller seminarieverksamhet och kvalitetsgranskning av forskning har vi med Laboratory for Teaching Practices (TepLab) på Uppsala universitet.

Laboratory for Teaching Practices (TepLab)

Forskare