Om du väljer att studera till lärare kan du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Som lärare har du ett stimulerande och spännande arbete där du arbetar med barns och ungas lärande och utveckling samtidigt som du själv utvecklas och utmanas i din yrkesroll.

Gott om jobb efter examen

Oavsett vilken lärarutbildning du väljer så kommer du efter examen att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Vilken lärarutbildning som passar dig beror på var du vill arbeta framöver – inom förskolan, grundskolan (låg- och mellanstadiet), som ämneslärare (högstadiet eller gymnasiet) eller som yrkeslärare (gymnasiet). I alla lärarutbildningar ingår 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Just nu är det många kommuner som behöver kompetenta förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare framförallt inom ämnena NO, matematik, moderna språk och lärare i yrkesämnen. Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? visar att arbetsmarknaden för lärare är mycket god efter examen. 

Läs rapporten Var finns jobben?

Arbetsintegrerad lärarutbildning – ett sätt att kombinera lärarstudier och arbete

Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett initiativ för att fler ska kunna utbilda sig till grundlärare och ämneslärare. I utbildningen studerar du till lärare samtidigt som du får en deltidsanställning på en skola under tiden du studerar.

Utbildningen ges på heltid under första året. Under resterande år läser du kurser på halvfart eftermiddag/kväll i kombination med verksamhetsintegrerade kurser och arbete på skola. Under somrarna studerar du kurser på 7,5 hp. Genom upplägget kommer studierna till grundlärare vara avklarade på fem år och på sex år om du läser till ämneslärare.

Utbildningen startar på höstterminen. Anmälningsperioden är 15 mars-15 april.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 högskolepoäng är för dig som vill bli ämneslärare och redan har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen, kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolan årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan. 

Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform och genom fysiska träffar på universitetscampus i Malmö. Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en av Malmö universitets partnerskolor i Skåne eller Blekinge. VFU:n, som omfattar 30 högskolepoäng, är på heltid och genomförs under fastlagda perioder. 

Om du inte har formella meriter som styrker poängkravet i undervisningsämnet du söker till, kan du visa att du har förutsättningar att klara den högskoleutbildning du söker till. Det gör du genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens.

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Växla karriär – bli yrkeslärare

Yrkeslärarutbildningen riktar sig till dig som har relevanta yrkeskunskaper och vill undervisa på något av gymnasieskolans yrkesprogram. Det gäller till exempel dig som har erfarenhet inom bygg- och anläggning, vård och omsorg eller fordon och transport. 

Utbildningen ges på distans (75% studietakt) under fyra terminer med två till fyra universitetsförlagda dagar per kurs.

Läs mer om yrkeslärarutbildningen

Studievägledning för dig som vill bli lärare

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna så är du välkommen att kontakta Studievägledningen vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Till studievägledning för lärarutbildningen