Utbildning på Lärande och samhälle

Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv.

Forskning på Lärande och samhälle

Forskningen på fakulteten är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Här erbjuds forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt språk- och litteraturdidaktik. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. 

Nuvarande student på LS

På fakultetens tidigare sidor finns information specifikt för dig som studerar vid Lärande och samhälle. Framöver kommer denna information istället att nå dig främst genom Canvas, men ett tag till finns den samlad här.

Fakultetens studentsida

Studentwebben

På mau.se/student har vi samlat all praktisk information du behöver som student vid Malmö universitet.

Besök studentwebben